Видео

Лечение COVID-19 в барокамере Respiro 270 в ФМБЦ Бурназяна

#Respiro 270 #COVID-19